Anstehende Termine

April 2020

 1. Donnerstag, 23. April 2020, 20:00 - 22:00

  shissu

 2. Freitag, 24. April 2020, 20:00 - 22:00

  Myrai

 3. Sonntag, 26. April 2020, 17:00 - 18:00

  shissu

 4. Sonntag, 26. April 2020, 22:00 - 22:05

  shissu

 5. Dienstag, 28. April 2020, 20:30 - 22:30

  Loreley

 6. Donnerstag, 30. April 2020, 20:00 - 22:00

  shissu

Mai 2020

 1. Sonntag, 3. Mai 2020, 22:00 - 22:05

  shissu

 2. Dienstag, 5. Mai 2020, 20:30 - 22:30

  Loreley

 3. Donnerstag, 7. Mai 2020, 20:00 - 22:00

  shissu

 4. Freitag, 8. Mai 2020, 20:00 - 22:00

  Myrai

 5. Sonntag, 10. Mai 2020, 17:00 - 18:00

  shissu

 6. Sonntag, 10. Mai 2020, 22:00 - 22:05

  shissu

 7. Dienstag, 12. Mai 2020, 20:30 - 22:30

  Loreley

 8. Donnerstag, 14. Mai 2020, 20:00 - 22:00

  shissu

 9. Sonntag, 17. Mai 2020, 22:00 - 22:05

  shissu

 10. Dienstag, 19. Mai 2020, 20:30 - 22:30

  Loreley

 11. Donnerstag, 21. Mai 2020, 20:00 - 22:00

  shissu

 12. Freitag, 22. Mai 2020, 20:00 - 22:00

  Myrai